Marketingová podpora exportu AQ, sro

Registračné číslo projektu: CZ.01.2.111 / 0.0 / 0.0 / 18_167 / 0013262

Názov projektu: Marketingová podpora exportu AQ, sro

 

Informácie o projekte: Spoločnosť realizuje projekt s názvom "Marketingová podpora exportu AQ, sro, ktorý je spolufinancovaný z operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Obsahom projektu je propagácia spoločnosti AQ, sro na medzinárodných veľtrhoch, v rokoch 2018 - 2020. Ide o veľtrhy Audio Video Show Warsaw 2018 + 2019, USA Axpona 2019 + 2020, CIIE China 2018, AWE China 2019, HIGH END Munich 2019 + 2020 , ktoré sú zamerané na HiFi audio a spotrebný elektrotechniku, podľa zamerania spoločnosti AQ, sro Realizácia projektu prispeje k zviditeľneniu spoločnosti v zahraničí, nadviazanie nových spoluprácou a rozvoju obchodných vzťahov a zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti firmy. Dôjde k získaniu nových zákazník, rastu exportu a tržieb.

Marketingová podpora exportu AQ, sro
Vytvorené30. 3. 2020